DÂY TÍN HIỆU MICRO CABLE TS-C3-3 (XLR-1,5MM)-5M

Dây Tín Hiệu Micro Cable TS-C3-3 (XLR-1,5mm)-1,5m dùng kết nối với máy vi tính, soundcard 5.1, soundcard 2.1.

Dây dài 5m, đảm bảo tín hiệu không bị nhiễu, hai đầu in out, XLR – 3.5mm.

Sản Phẩm Liên Quan