Máy tính bỏ túi Casio LC-403TV

  • Giá 100.000 VNĐ
Mua hàng

Giới thiệu sản phẩm Máy tính bỏ túi Casio LC-403TV (Xám)

THÔNG TIN SẢN PHẨM

– Loại bỏ túi, 8 số
– Màn hình cực lớn, Tính thuế
– Bề mặt kim loại bền
– Các phím dẻo (Được thiết kế và chế tạo để dễ dàng thao tác.)
– Phần trăm tỷ lệ lợi nhuận
– Ký hiệu (+, -, ×, ÷) trên màn hì

Sản Phẩm Liên Quan