MÁY TÍNH HỌC SINH CASIO FX 570VN PLUS

 • Giá 400.000 VNĐ
Mua hàng
 • Các tính năng chính của máy tính casio fx 570 VN Plus– Phân tích thành thừa số nguyên tố

  – Tìm thương và số dư của phép chia

  – Tìm ƯCLN, BCNN

  – Tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy

  – Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3

  – Tính tích, tổng của dãy số

  – Lưu nghiệm khi giải phương trình

  – Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số, số thập phân, căn thức

  – Tính logarit với cơ số bất kỳ

  – Tính toán phân phối DIST

  • Tính ma trận, thống kê.

Sản Phẩm Liên Quan