Smart Tivi Asanzo 50UC6000 – 50 inch, Ultra HD 4K (3840 x 2160)

    - +

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT