Thiết bị thu-phát (kích sóng Wifi) TENDA A9

  • Giá 400.000 VNĐ
Mua hàng
Tốc độ 802.11n 300 Mbps.
Tín hiệu ăng ten bên ngoài 2 x 3 dBi tăng tín hiệu để mở rộng phạm vi phủ sóng WiFi lên đến 200 m2.
Một nút mở rộng giúp mở rộng vùng phủ sóng WiFi dễ dàng.
Sức mạnh tín hiệu WiFi Tín hiệu LED giúp chọn vị trí tối ưu một cách dễ dàng.
Tương thích với các nhãn hiệu chính 802.11n router không dây tiêu chuẩn và WiFi DSL.
Hỗ trợ Ẩn SSID.
Bảo hành: 12 tháng

Sản Phẩm Liên Quan